بازی آرسنال - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 35)

آرسنال

3 1

وست برومویچ

22:30 1400/02/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
1
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
1
9
موقعیت گل
7
68
٪ مالکیت توپ
32
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
9
6
کرنر
6
7
خطا
9
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
8
15
موقعیت گل
12
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
7
7
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
21
1
کرنر
5
6
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی آرسنال و وست برومویچ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

آرسنال

6
0

وست برومویچ

23:30
1400/06/03
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

4
0

وست برومویچ

23:30
1399/10/13
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

وست برومویچ

20:00
1396/10/10
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

آرسنال

22:30
1396/07/03

ویدیوهای بازی آرسنال و وست برومویچ

اخبار بازی