بازی فرانسه - روسیه

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 22 25 30 25

فرانسه

1 25 18 28 19

روسیه

15:30 1400/03/19

بازی های رودرروی فرانسه و روسیه

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله نهایی- گروه A

فرانسه

0
3

روسیه

05:30
1398/04/21
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

روسیه

1
3

فرانسه

22:45
1398/03/10
لیگ ملت‌های والیبال فینال

روسیه

3
0

فرانسه

23:15
1397/04/17
لیگ ملت‌های والیبال مرحله مقدماتی

روسیه

0
3

فرانسه

20:00
1397/04/03

ویدیوهای بازی فرانسه و روسیه