بازی ایران - آمریکا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 25 25 25

ایران

0 19 23 23

آمریکا

20:30 1400/03/19

بازی های رودرروی ایران و آمریکا

جام جهاني واليبال مرحله گروهی

ایران

1
3

آمریکا

12:30
1398/07/17
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

آمریکا

3
0

ایران

18:30
1398/04/09
والیبال قهرمانی جهان گروه G

ایران

0
3

آمریکا

17:30
1397/07/01
والیبال قهرمانی جهان گروه G

ایران

0
3

آمریکا

17:30
1397/07/01

اخبار بازی