بازی لهستان - بلغارستان

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 25 25 25

لهستان

0 19 15 12

بلغارستان

22:00 1400/03/19

بازی های رودرروی لهستان و بلغارستان

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

بلغارستان

1
3

لهستان

12:30
1398/03/18
والیبال قهرمانی جهان گروه D

لهستان

3
1

بلغارستان

22:10
1397/06/27
والیبال قهرمانی جهان گروه G

لهستان

3
1

بلغارستان

22:10
1397/06/27
والیبال قهرمانی جهان گروه G

لهستان

3
1

بلغارستان

22:10
1397/06/27

ویدیوهای بازی لهستان و بلغارستان