بازی آرژانتین - ایتالیا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
0 28 21 20

آرژانتین

3 30 25 25

ایتالیا

19:00 1400/03/19

بازی های رودرروی آرژانتین و ایتالیا

جام جهاني واليبال مرحله گروهی

ایتالیا

3
2

آرژانتین

07:00
1398/07/12
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

آرژانتین

3
1

ایتالیا

22:30
1398/04/01
والیبال قهرمانی جهان گروه A

آرژانتین

1
3

ایتالیا

23:45
1397/06/24
والیبال قهرمانی جهان گروه H

آرژانتین

1
3

ایتالیا

23:45
1397/06/24

ویدیوهای بازی آرژانتین و ایتالیا