بازی روسیه - کانادا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 25 25 23 25

روسیه

1 18 18 25 23

کانادا

14:30 1400/03/20

بازی های رودرروی روسیه و کانادا

جام جهاني واليبال مرحله گروهی

روسیه

3
2

کانادا

08:30
1398/07/10
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

کانادا

1
3

روسیه

15:30
1398/03/25
لیگ ملت‌های والیبال مرحله مقدماتی

کانادا

0
3

روسیه

21:30
1397/03/04
لیگ جهانی والیبال مرحله نهایی- گروه A

کانادا

3
0

روسیه

22:35
1396/04/14

ویدیوهای بازی روسیه و کانادا