بازی فرانسه - اسلوونی

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
2 25 25 23 19 9

فرانسه

3 17 19 25 25 15

اسلوونی

15:30 1400/03/20

ویدیوهای بازی فرانسه و اسلوونی