بازی آرژانتین - استرالیا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 25 25 25

آرژانتین

0 18 19 20

استرالیا

17:30 1400/03/20

بازی های رودرروی آرژانتین و استرالیا

جام جهاني واليبال مرحله گروهی

استرالیا

0
3

آرژانتین

12:30
1398/07/23
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

آرژانتین

3
0

استرالیا

10:30
1398/04/09
لیگ ملت‌های والیبال مرحله مقدماتی

آرژانتین

3
1

استرالیا

12:10
1397/04/02
جام جهاني واليبال 2015

آرژانتین

3
0

استرالیا

14:40
1394/06/26