بازی آلمان - آمریکا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
0 12 18 27

آلمان

3 25 25 29

آمریکا

18:30 1400/03/20

بازی های رودرروی آلمان و آمریکا

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

آلمان

1
3

آمریکا

19:30
1398/03/25
لیگ ملت‌های والیبال مرحله مقدماتی

آمریکا

0
3

آلمان

01:10
1397/03/19