بازی لهستان - هلند

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
3 25 25 25

لهستان

0 14 17 16

هلند

23:30 1400/03/20

ویدیوهای بازی لهستان و هلند