بازی وست برومویچ - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 37)

وست برومویچ

1 3

وستهام

23:45 1400/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
5
2
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
12
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
14
6
کرنر
8
8
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
9
14
موقعیت گل
21
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
2
6
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
9
20
پرتاب دستی
24
2
کرنر
3
6
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
9
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
5
12
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی وست برومویچ و وستهام

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

وستهام

21:30
1399/10/30
جام حذفی انگلیس FA Cup

وست برومویچ

1
0

وستهام

18:30
1398/11/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

وستهام

23:15
1396/10/12
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/06/25