بازی فولام - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

فولام

0 2

نیوکسل

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
3
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
2
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
9
5
کرنر
4
12
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
10
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
7
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
4
21
پرتاب دستی
22
3
کرنر
0
9
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی فولام و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

فولام

1
1

نیوکسل

23:30
1399/09/29
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

فولام

18:30
1398/02/22
انگلیس لیگ برتر

فولام

0
0

نیوکسل

18:30
1397/10/01
انگلیس ليگ برتر

نیوکسل

0
1

فولام

18:30
1392/12/24