بازی لیدز - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

لیدز

3 1

وست برومویچ

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
5
2
آفساید
3
8
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
4
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
11
8
کرنر
3
12
خطا
12
3
آفساید
3
14
ضربه آزاد
16
17
موقعیت گل
14
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
9
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
15
6
کرنر
3
5
خطا
7
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
10
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی لیدز و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

لیدز

5
0

وست برومویچ

21:30
1399/10/09
چمپیونشیپ Championship

لیدز

1
1

وست برومویچ

20:45
1398/10/11
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

0
1

لیدز

22:15
1398/07/09
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

0
4

لیدز

23:15
1397/12/10

اخبار بازی