بازی وستهام - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

وستهام

3 0

ساوتهمپتون

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
1
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
9
موقعیت گل
8
44
٪ مالکیت توپ
56
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
10
2
کرنر
3
5
خطا
9
5
آفساید
2
11
ضربه آزاد
10
14
موقعیت گل
17
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
8
7
شوت داخل چارچوب
5
22
پرتاب دستی
21
1
کرنر
2
4
خطا
4
3
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
9
30
٪ مالکیت توپ
70
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی وستهام و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

21:30
1399/10/09
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
3

وستهام

18:30
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
0

ساوتهمپتون

21:00
1398/09/23
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

18:30
1398/02/14

ویدیوهای بازی وستهام و ساوتهمپتون