بازی ویارئال - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 37)

ویارئال

4 0

سویا

21:00 1400/02/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
4
خطا
1
1
آفساید
3
6
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
14
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
8
پرتاب دستی
4
3
کرنر
6
9
خطا
7
2
آفساید
3
16
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
17
42
٪ مالکیت توپ
58
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
7
2
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
15
پرتاب دستی
13
1
کرنر
1
5
خطا
6
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
3
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی ویارئال و سویا

اسپانیا لالیگا

ویارئال

0
2

سویا

19:30
1399/10/09
اسپانیا لالیگا

سویا

2
2

ویارئال

22:00
1399/04/02
اسپانیا لالیگا

ویارئال

2
1

سویا

21:00
1398/09/24
اسپانیا لالیگا

سویا

0
3

ویارئال

21:00
1397/11/28