بازی کلمبیا - اکوادور

کوپا آمريکا گروه B (هفته 1)

کلمبیا

1 0

اکوادور

04:30 1400/03/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
7
خطا
9
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
2
موقعیت گل
1
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
10
1
کرنر
9
19
خطا
16
2
آفساید
1
23
ضربه آزاد
34
5
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
26
0
کرنر
6
12
خطا
7
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
22
3
موقعیت گل
7
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی کلمبیا و اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
6

اکوادور

00:30
1399/08/28
دوستانه ملی بین المللی

کلمبیا

1
0

اکوادور

04:30
1398/08/29
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

2
0

اکوادور

01:30
1396/01/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
3

کلمبیا

01:00
1395/01/11