بازی اروگوئه - پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

اروگوئه

0 0

پاراگوئه

02:30 1400/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
4
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
13
1
کرنر
3
11
خطا
10
1
آفساید
3
21
ضربه آزاد
18
12
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
23
پرتاب دستی
30
1
کرنر
0
4
خطا
6
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
17

بازی های رودرروی اروگوئه و پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
1

پاراگوئه

04:30
1396/06/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

0
4

اروگوئه

03:30
1395/06/17
کوپا آمريکا گروه B

پاراگوئه

1
1

اروگوئه

23:30
1394/03/30
کوپا آمه‌ریکا فينال

پاراگوئه

0
3

اروگوئه

23:30
1390/05/02

ویدیوهای بازی اروگوئه و پاراگوئه