بازی بولیوی - ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 5)

بولیوی

3 1

ونزوئلا

00:30 1400/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
7
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
5
7
پرتاب دستی
10
6
کرنر
2
14
خطا
11
2
آفساید
1
16
ضربه آزاد
23
18
موقعیت گل
11
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
6
21
پرتاب دستی
22
4
کرنر
1
6
خطا
4
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی بولیوی و ونزوئلا

دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
4

ونزوئلا

01:30
1398/07/19
کوپا آمريکا گروه A

ونزوئلا

3
1

بولیوی

23:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

ونزوئلا

03:00
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

ونزوئلا

2
4

بولیوی

23:30
1394/08/21