بازی پرو - کلمبیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

پرو

0 3

کلمبیا

06:30 1400/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
7
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
5
کرنر
5
13
خطا
18
0
آفساید
1
25
ضربه آزاد
18
12
موقعیت گل
11
49
٪ مالکیت توپ
51
5
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
12
5
کرنر
2
6
خطا
11
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی پرو و کلمبیا

دوستانه ملی بین المللی

پرو

0
1

کلمبیا

05:00
1398/08/25
دوستانه ملی بین المللی

کلمبیا

3
0

پرو

01:30
1398/03/20
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
1

پرو

03:00
1396/07/19
کوپا آمریکا یک چهارم نهایی

کلمبیا

0
0

پرو

04:30
1395/03/29