بازی کلمبیا - آرژانتین

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

کلمبیا

2 2

آرژانتین

03:30 1400/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
2
11
خطا
8
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
15
5
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
6
8
کرنر
4
27
خطا
18
0
آفساید
0
26
ضربه آزاد
40
12
موقعیت گل
15
48
٪ مالکیت توپ
52
5
کارت زرد
4
6
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
8
17
پرتاب دستی
15
0
کرنر
2
16
خطا
10
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
25
7
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
4
6
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی کلمبیا و آرژانتین

کوپا آمريکا گروه B

کلمبیا

2
0

آرژانتین

02:30
1398/03/26
دوستانه ملی بین المللی

آرژانتین

0
0

کلمبیا

04:30
1397/06/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

0
3

آرژانتین

03:00
1395/08/26
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

1
0

کلمبیا

00:00
1394/08/27

اخبار بازی