بازی ونزوئلا - اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

ونزوئلا

0 0

اروگوئه

03:00 1400/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
3
خطا
8
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
3
4
کرنر
7
10
خطا
19
3
آفساید
1
15
ضربه آزاد
11
14
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
9
2
کرنر
5
7
خطا
11
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
5
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ونزوئلا و اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

0
0

ونزوئلا

00:30
1396/07/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

0
3

اروگوئه

02:30
1395/07/16
کوپا آمریکا گروه C

ونزوئلا

1
0

اروگوئه

04:00
1395/03/21