بازی اکوادور - پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 6)

اکوادور

1 2

پرو

01:30 1400/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
7
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
13
8
کرنر
0
10
خطا
8
0
آفساید
0
28
ضربه آزاد
13
14
موقعیت گل
8
69
٪ مالکیت توپ
31
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
3
32
پرتاب دستی
16
6
کرنر
0
6
خطا
1
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
4
76
٪ مالکیت توپ
24
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
19
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی اکوادور و پرو

کوپا آمريکا گروه B

پرو

2
2

اکوادور

01:30
1400/04/03
دوستانه ملی بین المللی

اکوادور

1
0

پرو

04:30
1398/06/15
دوستانه ملی بین المللی

اکوادور

2
0

پرو

05:00
1397/08/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
1

اکوادور

01:30
1396/06/15