بازی خیبر خرم‌آباد - نود ارومیه

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 34)

خیبر خرم‌آباد

3 0

نود ارومیه

19:45 1400/04/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی خیبر خرم‌آباد و نود ارومیه

دسته یک لیگ آزادگان

خیبر خرم‌آباد

0
0

نود ارومیه

14:45
1399/12/17