بازی استقلال - نفت‌ مسجدسلیمان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

استقلال

1 0

نفت‌ مسجدسلیمان

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و نفت‌ مسجدسلیمان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

1
1

نفت‌ مسجدسلیمان

15:00
1399/11/10
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نفت‌ مسجدسلیمان

1
2

استقلال

17:00
1398/11/12
ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

1
1

نفت‌ مسجدسلیمان

19:45
1398/06/24
لیگ برتر لیگ برتر ایران

نفت‌ مسجدسلیمان

0
1

استقلال

18:30
1397/12/17

اخبار بازی