بازی آلومینیوم اراک - تراکتور

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 28)

آلومینیوم اراک

1 3

تراکتور

21:15 1400/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و تراکتور

جام حذفی ایران 1/8 نهایی

تراکتور

0
2

آلومینیوم اراک

18:00
1400/02/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

آلومینیوم اراک

1
0

تراکتور

15:00
1399/11/11

اخبار بازی