بازی تراکتور - سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 30)

تراکتور

5 1

سایپا

21:15 1400/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

2
1

سایپا

15:00
1399/11/26
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

1
3

تراکتور

15:00
1398/11/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
0

سایپا

16:15
1398/07/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
0

سایپا

16:00
1397/12/05

اخبار بازی