بازی پرو - پاراگوئه

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

پرو

3(4) (3)3

پاراگوئه

01:30 1400/04/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
4
11
خطا
6
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
15
5
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
8
3
کرنر
6
19
خطا
13
0
آفساید
3
22
ضربه آزاد
26
13
موقعیت گل
14
54
٪ مالکیت توپ
46
4
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
8
15
پرتاب دستی
16
2
کرنر
2
8
خطا
7
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
9
60
٪ مالکیت توپ
40
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی پرو و پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
2

پاراگوئه

02:00
1399/07/18
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

04:30
1398/01/03
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

01:30
1396/03/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

4
1

پاراگوئه

03:00
1395/08/21

ویدیوهای بازی پرو و پاراگوئه