بازی ایران - کره‌جنوبی

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

ایران

1 1

کره‌جنوبی

17:00 1400/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ایران و کره‌جنوبی

دوستانه ملی بین المللی

ایران

1
1

کره‌جنوبی

15:30
1398/03/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

ایران

0
0

کره‌جنوبی

16:30
1396/06/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

کره‌جنوبی

0
1

ایران

18:15
1395/07/20
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه A

ایران

1
0

کره‌جنوبی

16:30
1392/03/28

اخبار بازی