بازی سوریه - ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

سوریه

0 3

ایران

19:30 1400/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سوریه و ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A

سوریه

0
1

ایران

20:30
1400/06/11
دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
3

ایران

17:30
1400/01/10
دوستانه ملی بین المللی

سوریه

0
5

ایران

19:45
1398/03/16
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A

سوریه

2
2

ایران

19:30
1396/06/14

اخبار بازی