بازی اولسان هیوندای - کاوازاکی

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

اولسان هیوندای

0(3) (2)0

کاوازاکی

15:30 1400/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی اولسان هیوندای و کاوازاکی

لیگ قهرمانان آسیا گروه H

اولسان هیوندای

2
2

کاوازاکی

14:30
1398/02/03
لیگ قهرمانان آسیا گروه H

کاوازاکی

0
1

اولسان هیوندای

15:30
1398/01/21
لیگ قهرمانان آسیا گروه F

اولسان هیوندای

2
2

کاوازاکی

14:30
1397/01/29
لیگ قهرمانان آسیا گروه F

کاوازاکی

1
2

اولسان هیوندای

13:30
1396/12/01

ویدیوهای بازی اولسان هیوندای و کاوازاکی

اخبار بازی