بازی اشتوتگارت - دارمشتات

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

اشتوتگارت

1 1

دارمشتات

17:45 1400/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اشتوتگارت و دارمشتات

آلمان بوندسلیگا

اشتوتگارت

2
2

دارمشتات

18:00
1395/01/14
آلمان بوندسلیگا

دارمشتات

0
2

اشتوتگارت

18:00
1394/08/10