بازی چلسی - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

چلسی

3 0

کریستال پالاس

18:30 1400/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی چلسی و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
1

کریستال پالاس

21:00
1400/01/21
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
4

چلسی

15:00
1399/07/12
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
2

کریستال پالاس

21:30
1399/04/17
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
2

چلسی

16:00
1398/08/18

اخبار بازی