بازی واتفورد - استون ویلا

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

واتفورد

3 2

استون ویلا

18:30 1400/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی واتفورد و استون ویلا

انگلیس لیگ برتر

واتفورد

1
2

استون ویلا

23:00
1398/11/01
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

0
3

واتفورد

18:30
1398/10/07
بین المللی دوستانه باشگاهی

واتفورد

0
0

استون ویلا

18:30
1396/05/07
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

2
3

واتفورد

18:30
1395/02/11