بازی گرانادا - بورنموث

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

گرانادا

2 1

بورنموث

21:30 1400/04/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1