بازی بارسلونا - خیمناستیک

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بارسلونا

4 0

خیمناستیک

21:30 1400/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بارسلونا و خیمناستیک

بین المللی دوستانه باشگاهی

خیمناستیک

1
3

بارسلونا

21:30
1399/06/22
بین المللی دوستانه باشگاهی

بارسلونا

1
1

خیمناستیک

22:30
1396/05/13

ویدیوهای بازی بارسلونا و خیمناستیک

اخبار بازی