بازی ویارئال - لیون

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

ویارئال

2 2

لیون

22:30 1400/04/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ویارئال و لیون

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

لیون

1
0

ویارئال

21:30
1396/12/03
لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

ویارئال

1
3

لیون

23:35
1396/11/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

2
0

لیون

17:30
1394/05/04