بازی نوریچ - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 3)

نوریچ

1 2

لسترسیتی

18:30 1400/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نوریچ و لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

0
1

نوریچ

23:30
1398/12/09
انگلیس لیگ برتر

نوریچ

1
1

لسترسیتی

18:30
1398/09/23
انگلیس لیگ برتر

نوریچ

0
1

لسترسیتی

18:30
1394/12/08
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
1

نوریچ

17:30
1394/07/11