بازی دورتموند - بیلبائو

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دورتموند

0 2

بیلبائو

18:30 1400/05/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و بیلبائو

بین المللی دوستانه باشگاهی

بیلبائو

1
0

دورتموند

21:15
1395/05/19

ویدیوهای بازی دورتموند و بیلبائو

اخبار بازی