بازی گرانادا - اسپانیول

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

گرانادا

1 1

اسپانیول

21:30 1400/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گرانادا و اسپانیول

اسپانیا لالیگا

اسپانیول

1
2

گرانادا

15:30
1398/11/12
اسپانیا لالیگا

گرانادا

3
0

اسپانیول

21:30
1398/06/10
اسپانیا لالیگا

اسپانیول

2
1

گرانادا

23:15
1396/02/29
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
3

اسپانیول

15:30
1395/11/02