بازی دورتموند - بولونیا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دورتموند

3 0

بولونیا

19:30 1400/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90