بازی اشتوتگارت - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

اشتوتگارت

0 3

بارسلونا

21:30 1400/05/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

اخبار بازی