بازی استوک‌سیتی - ردینگ

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

استوک‌سیتی

3 2

ردینگ

18:30 1400/05/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و ردینگ

چمپیونشیپ Championship

ردینگ

0
0

استوک‌سیتی

18:30
1399/11/18
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

3
0

ردینگ

16:00
1399/08/17
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
1

ردینگ

18:30
1399/03/31
چمپیونشیپ Championship

ردینگ

0
0

استوک‌سیتی

18:30
1398/09/23