بازی آگزبورگ - بایرلورکوزن

آلمان بوندسلیگا (هفته 3)

آگزبورگ

1 4

بایرلورکوزن

18:00 1400/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آگزبورگ و بایرلورکوزن

آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
1

آگزبورگ

16:00
1399/12/03
آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

1
3

بایرلورکوزن

23:00
1399/08/05
آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

0
2

بایرلورکوزن

18:00
1398/12/04
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

3
0

آگزبورگ

17:00
1398/07/06