بازی استوک‌سیتی - ناتینگهام فارست

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

استوک‌سیتی

1 0

ناتینگهام فارست

18:30 1400/05/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و ناتینگهام فارست

چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
1

ناتینگهام فارست

18:30
1400/02/04
چمپیونشیپ Championship

ناتینگهام فارست

1
1

استوک‌سیتی

23:30
1399/10/09
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

4
1

ناتینگهام فارست

23:00
1399/05/01
چمپیونشیپ Championship

ناتینگهام فارست

3
2

استوک‌سیتی

22:30
1398/07/05