بازی تایلند - پاکستان

والیبال قهرمانی آسیا گروه B (هفته 1)
2 25 23 25 23 12

تایلند

3 22 25 21 25 15

پاکستان

10:30 1400/06/21