بازی ایران - هنگ کنگ

والیبال قهرمانی آسیا گروه B (هفته 1)
3 25 25 25

ایران

0 12 18 19

هنگ کنگ

10:30 1400/06/21

اخبار بازی