بازی هنگ کنگ - پاکستان

والیبال قهرمانی آسیا گروه B (هفته 1)
1 16 26 11 12

هنگ کنگ

3 25 24 25 25

پاکستان

05:00 1400/06/22