بازی پاکستان - ایران

والیبال قهرمانی آسیا گروه B (هفته 1)
0 20 19 15

پاکستان

3 25 25 25

ایران

05:00 1400/06/23

بازی های رودرروی پاکستان و ایران

انتخابی مردان جهان گروه B

پاکستان

0
3

ایران

17:00
1392/06/20

اخبار بازی