بازی تایلند - هنگ کنگ

والیبال قهرمانی آسیا گروه B (هفته 1)
3 25 17 29 25

تایلند

1 22 25 27 18

هنگ کنگ

10:30 1400/06/23

بازی های رودرروی تایلند و هنگ کنگ

والیبال قهرمانی آسیا گروه B

هنگ کنگ

1
3

تایلند

16:00
1398/06/24