بازی هادرسفیلد - اورتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

هادرسفیلد

1 2

اورتون

23:15 1400/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هادرسفیلد و اورتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

هادرسفیلد

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

1
1

اورتون

18:30
1397/06/10
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/08
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
2

اورتون

18:30
1396/09/11

ویدیوهای بازی هادرسفیلد و اورتون